Història del Festival


Presentació Centre Cívic Casa Groga
_________________________________________________

El Centre Cívic Casa Groga està ubicat al barri de Sant Genís que pertany al Districte Horta-Guinardó a Barcelona. L’equipament es troba en un espai privilegiat a la falda de la Serra de Collserola i envoltat per la plaça Meguidó i els jardins Manuel J. d’Arnalot.

La nostra perspectiva és que el Centre Cívic Casa Groga ha de participar plenament en la societat de la informació i el coneixement, no pot quedar al marge d’una societat cada vegada més globalitzada i intercomunicada ni evidentment, al marge de la dinàmica social, cultural i artística que genera la ciutat de Barcelona. Cada vegada més, els carrers d’aquesta ciutat, són un aparador de produccions artístiques alternatives als circuits comercials. Són varies les disciplines que s’ofereixen, la música, les arts escèniques, les arts plàstiques, el circ, etc. La configuració de la població amb l’ urbanisme i el clima que disposa la ciutat de Barcelona afavoreixen aquest tipus d’iniciatives, enriquint i diversificant tot el panorama cultural de la ciutat.


El centre Cívic crea un espai físic i temporal que acompleixi dues funcions, donar suport a creacions artístiques i apropar-les a la població en general.Context
_________________________________________________

El Desplaça’t s’inicia l’any 2005. L’elecció d’un cicle d’"arts de carrer" com el cicle específic de l’equipament respon a diversos factors: ser un dels blocs bàsics del projecte d’arts escèniques; s’adapta perfectament per a treballar els objectius dels centre cívic en quan a àmbits: barri i ciutat, sumat a un dels arguments més destacats: la ubicació de la Casa Groga suposa una “escenografia” ideal per a les "arts de carrer", l’entorn privilegiat de l’equipament aconsegueix una simbiosi entre ciutat i natura característica de pocs barris de Barcelona així com una estructura urbanística de gran diversitat d'espais oberts molt pròxims entre sí, fruït dels diversos plans urbanístics dels darrers 60 anys que l'han convertit en un espai singular (places, descampats, racons, jardins, carrers per als vianants, una gran avinguda, un petit nucli antic, un amfiteatre…)


Descripció
_________________________________________________Per la seva especificitat de realitzar-se en medi obert, suposa que està subjecte a unes dates “climàtiques”, concretament té lloc entre maig i juny. La seva periodicitat és anual i la durada d’una setmana, durnat la qual té lloc una mostra variada de propostes artístiques, dutes a terme per grups vinculats al centre cívic, entitats, associacions, institucions i equipaments relacionats amb les "arts de carrer" tant del districte com de la ciutat.

Des del seu naixement, el Desplaça’t ha partit de dos pilars bàsics: el primer, que les produccions que es presenten siguin específiques de l'espai públic obert de la ciutat, i el segon la diversitat de disciplines, com a reflex de la varietat d'usos i expressions que es donen en aquests espais vius.

Malgrat que el clicle Desplaça't s'inicia amb una clara orientació cap a les arts escèniques (teatre, dansa, circ…) i la música, entenem que quan aquestes disciplines es traslladen a l'espai públic urbà del segle XXI no tenen més remei que "contaminar-se" d'altres expressions culturals i disciplines (arts visuals, tradicions populars, urbanisme, arquitectura…) o inclús aspectes teòrics en els camps de la sociologia, la política, l'antropologia, etc.

En altres etapes històriques, les representacions teatrals tenien lloc en els centres neuràlgics de les ciutats, les places, tot i anomenar-les com a espectacles la seva finalitat no era l’artística, sinó l’adoctrinament (comunicació). Aquest fet du a reflexionar on cal marcar la frontera entre el que es pot incloure en un cicle d’"arts de carrer" i el que poden ser manifestacions de carrer. D’aquest concepte s’extreu l’idea de la importància de la intencionalitat. Com a centre cívic, no podem obviar la vessant social ni de compromís amb el territori, per això la frontera la marquem amb la finalitat artística i social.

Amb totes aquestes idees que s’han esmentat, concretarem els punts importants que han donat les pautes a l ’hora de construir la programació de les edicions del Desplaça’t, per a que aquest signifiqui la creació d’un espai físic i temporal.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx46tiTCNuPsNDVmZDg5N2EtZjBlMC00MTRlLWExOTUtNWYyMGRlYjFjZWNk&hl=en