2010

SISENA EDICIÓ DEL DESPLAÇA'T

La plaça, a la Mediterrània, ha estat el centre de la vida de la ciutat; un punt de reunió i d’intercanvi; de generació d’idees i de projectes. Les actuals formes de vida l’han anat convertint, cada cop més, en un impersonal lloc de pas. La  nostra voluntat és restituir-l’hi el seu poder d’atracció perquè els veïns/es puguin veure-la i viure-la com el centre, no només topogràfic del barri, sinó també de les activitats i els projectes que poden tenir lloc a la ciutat.
La Casa Groga potencia al llarg de l’any, les activitats que tenen com a objecte les arts de carrer i aquesta dinàmica  conflueix en la celebració del Desplaça’t.
És, doncs, un festival que busca el dinamisme d’aquestes formes expressives sorgides al carrer i enteses com la manifestació més viva i directa de la relació entre les persones i el seu entorn.
La seva naturalesa és, inevitablement, multidisciplinària i mestissa. Busca el diàleg entre diversos llenguatges i intenta la reinterpretació i la fusió de les disciplines tradicionals amb les més contemporànies. Tot plegat, cercant un espai on es pugui afavorir la comunicació i la participació entre tots els/les assistents.

Al Desplaça’t es manifesten, des del seu propi nom i des dels seus orígens dues idees fonamentals:
L’acte de desplaçar-se es troba a l’origen del coneixement humà perquè ha fet créixer l’individu al proporcionar-li nous horitzons i, per altra banda, el resultat d’aquesta experiència ha generat un procés de transmissió que té lloc a l’espai  simbòlic de la plaça.
Amb el Desplaça’t volem, doncs, contribuir a l’habitabilitat de l’espai públic des de la reflexió artística i la participació ciutadana.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx46tiTCNuPsNzM1NTI4YTgtNjljYy00ODE3LWIyMzEtMGMyZGY5Yjc3ZGE5&hl=en