2007

TERCERA EDICIÓ DESPLAÇA'T


 


Desplaça’t és una iniciativa cultural del Centre Cívic Casa Groga que pretén desenvolupar les disciplines culturals i artístiques que tenen lloc a l’espai públic. 


Des de l’any 2005 aquestes activitats es desenvolupen el mes de maig al barri de Sant Genís. Al llarg d’una setmana conviuen i dialoguen les propostes més tradicionals amb les més contemporànies;  les sorgides des del propi barri i les arribades d’altres punts, però totes, amb la voluntat de recuperar l’espai públic per convertir-ho en un lloc de reflexió i intercanvi d’experiències entre els/les assistents.