2009 CINQUÈNA EDICIÓ DESPLAÇA'T


Desprès de cinc anys consicutius del cicle d'arts de carrer  Desplaça't aquest es consolida com  a Festival. Donant origen el que es coneix a l'actualitat com DESPLAÇA'T FESTIVAL D'ARTS DE CARRER.,  des de els seus començaments aquest ha partit de dos pilars bàsics; el primer que les produccions que es presentin siguin específiques de l’espai públic obert de la ciutat, i el segon la diversitat de disciplines com reflex de la varietat d’ús i expressions que es donen en aquests espais.